Planerat för 2020/ 2021

Planerna för 2021 pågår

Spårträning på Bokbacken 1 gång / månaden under vintern 2020 för alla på Red Hope